DeJensen.backgrownd.png

Ledelsessupervison tilbydes til ledere som har et ønske om at udvikle deres personlige lederskab.

Supervisionen er et frirum for lederen til at “tænke højt” om overvejelser i forhold til problematikker og udfordringer i egen organisation og egen ledelsespraksis.

Udbyttet for dig som leder er både en udvikling i afsættet for dit eget lederskab og en kvalificering af dit beslutningsgrundlag for dine initiativer i dit ledelsesvirke.

Eksempel på emner kan være;

 • håndtering af en medarbejder som er udfordret eller udfordrer organisation
 • etablering af nye teams og tiltag i forhold til teamets udvikling og samarbejde
 • egen ledelsespraksis og i dagligdagen og udfordring
 • forandringsprojekter, omfang, overblik og prioriteringer
 • tværfagligt samarbejde, -forskellige faggrupper, rollefordelinger og momentum i samarbejdet
 • egen ledelsesposition og ledelsesmæssig ståsted i forhold til øvrige ledere og ledelseslag i organisationen
 • interne konflikter og håndtering heraf
DeJensen.backgrownd.png
 
 

Ledelsessupervison tilbydes til ledere som har et ønske om at udvikle deres personlige lederskab.

Supervisionen er et frirum for lederen til at “tænke højt” om overvejelser i forhold til problematikker og udfordringer i egen organisation og egen ledelsespraksis.

Udbyttet for dig som leder er både en udvikling i afsættet for dit eget lederskab og en kvalificering af dit beslutningsgrundlag for dine initiativer i dit ledelsesvirke.

Eksempel på emner kan være;

 • håndtering af en medarbejder som er udfordret eller udfordrer organisation
 • etablering af nye teams og tiltag i forhold til teamets udvikling og samarbejde
 • egen ledelsespraksis og i dagligdagen og udfordring
 • forandringsprojekter, omfang, overblik og prioriteringer
 • tværfagligt samarbejde, -forskellige faggrupper, rollefordelinger og momentum i samarbejdet
 • egen ledelsesposition og ledelsesmæssig ståsted i forhold til øvrige ledere og ledelseslag i organisationen
 • interne konflikter og håndtering heraf

 

All photography provided by Marcelo Lerer .

 

 
 
DeJensen.backgrownd.png

Teamsupervision

Teamsupervision handler om grupper og teams samarbejde i forhold til det daglige og i forhold til forandringsprocesser.

Samarbejde, kommunikation og opgaveløsning 

Teamsupervision med fokus på samarbejde, kommunikation og opgaveløsning har til formål at styrke teamets samarbejde igennem håndtering af fx. organisatoriske udfordringer, interne problemer, og udvikling af samarbejdsflader og arbejdsprocesser i forbindelse med selve opgaveløsningen.  En styrkelse af et teams samarbejde kan bl.a. omfatte nytænkning og videreudvikling af samarbejdsflader, opgaveløsning, arbejdsprocesser og en styrkelse af selve samarbejde og kommunikation internt i teamet. Supervisionen skal understøtte,  at der bliver skabt et grundlag for det ønskede momentum, oginddrage en hensynstagen tilat det sker i et tempo, som sikrer den daglige drift, samt samtidigt sikrer udvikling af nødvendige forandringer i teamets samarbejde og opgavevaretagelse.

Forandring, fornyelse og kreativitet

Ved større forandringsprojekter eller forandringer organisatorisk kan man med fordel inddrage grupper og teams tidligt i forløbet med henblik på at forberede medlemmerne såvel mentalt som i forhold til opgave og samarbejdsrelateret forandringer og for at inddrage overvejelser, bekymringer, og kreativitet i forhold til at forhold sig til og håndtere forandringers konkrete indvirkning fremadrettet.

Kreativitet kan føre til fornyelse, som er en vigtig del af forandringsprocesser i organisationer. Ønske om forandringer skal omsættes i konkret handling i form af ændring og udvikling i opgaveløsning, samarbejdsrelationer, arbejdsprocesser, og kommunikation. Dette kan indebære iværksættelse af lærerprocesser og håndtering af gruppedynamikker på tværs af teams alt efter forandringernes omfang. Samtidig kan det være vigtigt, at der skal skabes både motivation og forpligtigelse i forhold til at arbejde sammen på nye vilkår og nye måder, fx.  igennem en konkretisering af forventninger til hinanden fremadrettet og kritiske punkter for en fastholdelse af vedvarende ændringer i en omstillingsproces.

Eksempel på emner kan være;

 •  Ydre krav og rammer og samspillet med faglighed
 •  Styrkelse af den kollektive motivation og koordinering
 •  Udvikling af samarbejdsklimaet i teams gennem fx. konflikthåndtering og kommunikation
 •  Styrke teamets anvendelse af egne kompetencer og koordinering mellem medlemmerne .
 • Udvikling og forandringer i konkrete arbejdsprocesser , rollefordeling og opgaveløsning på tværs af et eller flere teams.
 • Vidensdeling, erfaringsudveksling på konkrete udfordringer mellem ligestillede og etablering af et fremadrettet samarbejde om vidensdeling
EbruYildiz_372.jpg

individual..blahah

Ledelsessupervison tilbydes til ledere som har et ønske om at udvikle deres personlige lederskab.

Supervisionen er et frirum for lederen til at “tænke højt” om overvejelser i forhold til problematikker og udfordringer i egen organisation og egen ledelsespraksis.

Udbyttet for dig som leder er både en udvikling i afsættet for dit eget lederskab og en kvalificering af dit beslutningsgrundlag for dine initiativer i dit ledelsesvirke.

Eksempel på emner kan være;

 • håndtering af en medarbejder som er udfordret eller udfordrer organisation
 • etablering af nye teams og tiltag i forhold til teamets udvikling og samarbejde
 • egen ledelsespraksis og i dagligdagen og udfordring
 • forandringsprojekter, omfang, overblik og prioriteringer
 • tværfagligt samarbejde, -forskellige faggrupper, rollefordelinger og momentum i samarbejdet
 • egen ledelsesposition og ledelsesmæssig ståsted i forhold til øvrige ledere og ledelseslag i organisationen
 • interne konflikter og håndtering heraf